Bygglovsritningar

Vacker dekorativ inspirationsbild

Bygglovsritningar är och kommer troligtvis alltid att vara den mest viktiga komponenten i ditt bygge, åsidosatt materialet givetvis. Eftersom nästan alla byggnationer kräver bygglov så behöver du ha bygglovsritningar för att ens få påbörja ditt projekt. Så tidigt som vid bygglovsansökan krävs bygglovsritningar, eftersom det är dessa ritningar som hela bygglovsbeslutet kommer att grunda sig på. 


Innehåll:


✓ Du får reda på priset direkt!

✓ Du slipper ringa!

✓ Det är helt gratis och säkert!

✓ Du har ditt pris bekvämt i din inkorg!

✓ Det tar 5 sekunder att fylla i!

Vi svarar vanligtvis inom de närmsta 24 timmarna.

Vackra dekorativa inspirationsbilder

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar fungerar som en visualisering av ditt projekt och byggnation, alltså en skalenlig modell av bygget. I bygglovsansökan är det till en stor fördel med väl detaljerade och ordentliga bygglovsritningar.Bygglovsritningar eller bygglovshandlingar består också av de ritningar du behöver för att få ett godkänt bygglovsbeslut innefattar vanligtvis:

  • Ritningshuvud - Fastighetesbeteckning, Byggåtgärd, skala med skallinjal, datum och diarienummer.
  • Planritning – En vy av din byggnation sedd ovanifrån, i genomskärning.
  • Fasadritning – Ger en inblick i hur byggnationen ser ut från alla fyra perspektiv.
  • Sektionsritning – Genomskärningsbild av byggnationen från sidan.
  • Situationsplan – Illustrering av hus och byggnationer på tomt ovanifrån.

Ritningshuvud

Med många ritningar och många hus som skall byggas så är det alltså viktigt att de ritningar som görs, går att hållas isär. Och att man kan identifiera en ritning och vem som gjort den. Ärendets diarienummer kompletterar ritningen. Vad som skall byggas och en fastighetsbeteckning. Det är också viktigt att det finns angivet fastighetsbeteckning, vad som skall byggas (vilken åtgärd som skall göras), vilken skala som ritningen är ritad i, datumet för ritningens upprättande eller dess revidering och givetvis om man kompletterar ritningen är det viktigt att ange ärendets diarienummer.

Planritning

För att alla inblandade i ett husbygge, men även att efterträdare skall kunna förstå ritningen krävs att det finns en planritning, planritningen visar byggnaden/huset ovanifrån. Planritningen är en genomskärning av huset där man tydligt skall se dörrar och fönster. Saker som bärande väggar och förändringar skall markeras tydligt, om man vid förändringar skall ta bort väggar markeras de exempelvis med streckade linjer.

Fasadritning

Denna ritning visar huset från alla håll för att ge en bättre bild av husets fasad. Några saker som skall komma fram på fasadritningen är; marknivå, sockel, skorstenar, skärmtak, utvändiga trappor men också fönster med mera.

Sektionsritning

Denna ritning vill som den heter, rita upp huset i sektioner. Sektionsritingen visar även en genomskärning av huset från sidan. Här hänger saker som; taklutning, anslutning till marken, rumshöjder och höjden fönstren hänger över golvet (bröstningshöjd).

Situationsplan

Vilken sitation har vi framför oss är mer eller mindre vad situationsplanen visar, den visar husets anslutande tomt, byggnader och bygglovsbefriade enheter så som mindre garage men också friggebodar eller liknande. Några viktiga saker som skall framgå i situationsplanen är; bryggor, kraftledningar, vägar, fastighetsgränser, infart och utfart, parkeringar, befintliga och föreslagna byggnader, norrpil med mera.


När behövs bygglovsritningar?

Sammanfattningsvis, för att få börja bygga kräver nästan alla byggen att bygglovsritningar lämnas in i en byggansökan.

När ansökan är klar kommer en bygglovshandläggare att granska de inlämnade handlingarna för att se om det föreslagna bygget uppfyller nationella byggnormer och lagstiftningar. Om ansökan godkänns och ett bygglov tillhandahålls kommer en teknisk bedömning att krävas, detta hålls vanligtvis i kommunen/staden tillsammans med kontrollansvarig och bygglovshandläggaren. Fler tekniska filer måste lämnas in före detta möte, såsom tekniska planer och en preliminär energideklaration för att nämna några saker.

Om bedömningen lyckas kommer bygglov att släppas. Ett bygglov betyder att byggnaden får byggas, medan ett startbesked gör det möjligt att börja bygga och bygga. Du skall alltså ha påbörjat bygget inom två år efter utfärdandet av bygglovet. Du skall ha avslutat byggandet inom 5 år efter utfärdandet. 2 år efter det att det ursprungliga bygglovet är släppt, upphör bygglovet gälla.

När staden/kommunen är informerad och byggtiden är över så kan bygget godkännas med ett slutbesked. En byggnadsinspektör och en kontrollansvarig inspekterar bygget i en sista bedömning som godkänner slutbeskedet. Slutbeskedet gör det avslutningsvis möjligt för ägaren av att börja använda sin nya byggnad.

Vackra dekorativa inspirationsbilder

Hur mycket kostar bygglovsritningar?

Vanligtvis kan bygglovsritningar kosta allt från några tusenlappar till väldigt många tusenlappar. Priser kan ligga runt 4-30 tusen kronor. Behöver du bara en justering blir det billigare men skall du utföra ett större och mer komplext projekt så följer priset med i utvecklingen.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra våra tjänster och våra arbetssätt för dig som kund. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du vår privacy policy. Klicka här för att läsa mer